RUT-avdrag

GRÖNA MILJÖER

DESIGN

ANLÄGGNING

SKÖTSEL

RUT-AVDRAG


Maxbeloppet du kan få som skattereduktion för ruttjänster sänks från

50 000 kronor till 25 000 kronor för den som ännu inte fyllt 65 år.

Observera att alla som är 65 år och äldre fortfarande kan göra avdrag upp till ett tak på 50 000 kr.


Du behöver inte lämna in någon ansökan om skattereduktion till Skatteverket, avdraget görs på din faktura och du betalar bara hälften

av beloppet för de tjänster som är avdragsgilla.


De trädgårdstjänster som ingår i RUT-avdraget är:

Gräsklippning, krattning, ogräsrensning, trädgårdsstädning, beskärning av frukt- och prydnadsträd, trädfällning, stubbfräsning, slyröjning, mossbekämpning, klippning av häckar, buskar och rosor, vattning och gödning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost samt återställning av mark efter att buskar eller träd tagits bort.


Exempel på sånt som inte ingår i RUT-avdraget:

Anläggning av trädgård eller gräsmatta, växtplantering,bortforsling av trädgårdsavfall, trädgårds-design och konsultation, sten- eller plattsättning, anläggning och reparation av: uppfart, gångar och murar. Arbetskostnad för att bygga ett friliggande växthus. Installation, service, reparation av robotgräsklippare. Arbetskostnad för reparation, ombyggnad eller nybyggnad av staket.


Läs mer på skatteverkets hemsida 

KONTAKT

info@vaxtverket.net

0171- 46 11 20

Växtverket MEAC AB

Dankumla Gård

Kumlavägen 2

746 93  Bålsta
Tel: 0171- 46 11 20

Orgnr: 556880-7357

Bankgiro:365-8572

Följ oss på sociala media

  info@vaxtverket.net