Gröna miljöer

GRÖNA MILJÖER


Växtverket utför alla typer av skötseluppdrag, upprustning- och nyanläggning i gatumiljö och torg, i planteringar och grönytor till naturparker för bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare, kommuner och företag.

Vi arbetar i projekt löpande under säsongen eller med punktinsatser vid behov.

DESIGN

ANLÄGGNING

SKÖTSEL

Utemiljö vid bostadsrättsföreningar och fastigheter


Växtverket har stor erfarenhet av skötsel av både små och stora

grönyteområden åt bostadsrättsföreningar och fastighetsförvaltare.


En välskött och attraktiv utemiljö minskar risken för vandalisering och klotter,

ger nöjda boende och höjer värdet på lägenheterna.

Vi ritar och utformar vackra trygga och tillgängliga miljöer för inspiration och

lek.


Växtverket erbjuder proffesionell skötsel med växtkunskap, upprustning och

kompletterings plantering i befintlig grönytor/planteringar samt nyanläggning

med kostnadseffektiva planteringar, rätt växt på rätt plats!

Vi arbetar i projekt löpande under säsongen eller med punktinsatser vid behov.


Skötseluppdragen består oftast av gräsklippning, häckklippning, trimmerarbeten,

ogräsrensning, vår-och höststädning, slyröjning/gallring, trädfällning och plantering.


Vi utför även uppbyggnadsbeskärning av gatuträd, fruktträd, prydnadsträd, buskar och häckar.


Växtverket har även en stor kunskap när det gäller arrangemang och plantering av sommarblommor.


Vi kan hjälpa er som sköter er utemiljö själva med rådgivning samt utforma en skötselplan med tydliga instruktioner.Växtverket värnar om miljön genom att i möjligaste mån använda oss av

alkylatbensin som är 99% renare än vanlig bensin.


Kontakta oss för ett kostnadsförslag för er skötsel.

KONTAKTA OSS

För att kontakta oss fyll gärna i formuläret nedan Ni kan även kontakta oss via e-post info@vaxtverket.net eller telefon 0171- 46 11 20